Trong Chương trình phát triển đô thị Quốc gia, Quy hoạch Xây dựng Vùng tỉnh Long An; Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Long An; Quy hoạch chung và Chương trình phát triển đô thị của TP Tân An đều xác định, đến năm 2020; TP Tân An sẽ được đầu tư xây dựng đạt tiêu chí đô thị loại II.

Là đô thị có vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh Long An; TP Tân An là cầu nối giữa hai vùng đô thị lớn là vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng TP Hồ Chí Minh; đồng thời nằm trong khu vực thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của đất nước.

Ngày 19/4/2007; Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 590/QĐ-BXD về việc công nhận TP Tân An; tỉnh Long An là Đô thị loại III. Ngày 24/8/2009; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP về việc thành lập TP Tân An thuộc tỉnh Long An.

Trải qua 12 năm xây dựng và phát triển; TP Tân An đã được đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng đô thị; hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại III và hướng đến tiêu chuẩn đô thị loại II.

nguyenvansinh
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận TP Tân An, tỉnh Long An đạt tiêu chí đô thị loại II.

Diện tích tự nhiên và dân số tân an

TP Tân An có diện tích tự nhiên 8.173,37ha với 14 đơn vị hành chính; bao gồm 9 phường ở khu vực nội thị có tổng diện tích 3.964,41ha và 5 xã ở khu vực ngoại thị có tổng diện tích 4.208,96ha; dân số tự nhiên là 138.852 người (theo số liệu của Chi cục Thống kê năm 2018).

Năm 2018, dân số của Tân An là 201.902 người, bao gồm 63.050 dân tạm trú. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của thành phố năm 2018 đạt mức 0,51%. Mật độ dân số toàn đô thị năm 2018 là khoảng 2.470 người/km2. Trong đó, mật độ dân số khu vực nội thị đạt 8.053 người/km2.

Dân số trong độ tuổi lao động của thành phố năm 2018 là 88.806 người; chiếm 63,95% dân số toàn đô thị; hàng năm giới thiệu thêm từ 3.500 – 4.000 lao động, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 19,9 triệu đồng/người/năm vào năm 2005 lên mức 64,8 triệu đồng/người/năm vào năm 2018.

Các ngành kinh tế ở tân an

Tổng giá trị sản xuất các ngành của TP Tân An năm 2018 đạt khoảng 21,147 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2018 là 13,38%. Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố còn tương đối chậm.

Năm 2018, tổng thu ngân sách của thành phố đạt 752,81 tỷ đồng; tổng chi ngân sách đạt 591,21 tỷ đồng. Về cơ bản, tình hình thu chi ngân sách của Tân An đạt kết quả tương đối tốt trong giai đoạn 2005 – 2018, luôn trong tình trạng thu vượt chi khoảng 1,25 lần. Bên cạnh đó, Tân An cũng đạt được chuyển biến về công cuộc giảm nghèo; tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm xuống 0,92%.

Đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố tăng qua từng năm để đáp ứng nhu cầu phát triển và tốc độ đô thị hóa của thành phố. Hiện nay, toàn thành phố đã có hơn 34.953 căn nhà kiên cố và bán kiên cố; chiếm trên 97% diện tích nhà ở. Trong đó, nhà ở nội thị có 26.342 căn nhà.

Ông Lê Công Đỉnh – Chủ tịch UBND TP Tân An trình bày khái quát Đề án đề nghị công nhận thành phố Tân An đạt tiêu chí đô thị loại II.

UBND tỉnh long an

Việc TP Tân An được công nhận là đô thị loại II là phù hợp với quy hoạch chung và xu hướng phát triên đô thị của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung (phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thông đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050); thúc đẩy các vùng lân cận phát triển.

UBND tỉnh Long An chấm Đề án đạt tổng điểm là 86,67 điểm và chỉ có 3 tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối thiểu là tỷ lệ tăng dân số hằng năm; diện tích sàn nhà ở bình quân cho khu vực nội thị và tỷ lệ đất giao thông nội thị so với đất xây dựng đô thị.

Một số bản đồ trong Đề án đề nghị công nhận TP Tân An, tỉnh Long An đạt tiêu chí đô thị loại II .

TP Tân An cần điều chỉnh những vấn đề gì?

Về cơ bản, các thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí công nhận TP Tân An đạt tiêu chí đô thị loại II. Tuy nhiên; các thành viên của Hội đồng thẩm định cũng đóng góp một số ý kiến để UBND tỉnh Long An và UBND TP Tân An xem xét; hoàn thiện các điểm chưa đạt của Đề án.

Vụ Quy hoạch Kiến trúc Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung nội dung đánh giá tình hình kết quả thực hiện theo Quy hoạch chung TP Tân An đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 14/10/2015.

Vụ chính quyền địa phương của Bộ Nội vụ đánh giá quy mô của TP Tân An vẫn còn nhỏ; ảnh hưởng đến quy mô sản xuất; hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển chưa đồng bộ, đặc biệt là các xã ngoại thành; tiêu chuẩn vệ sinh môi trường tại các cơ sở công nghiệp vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp; bổ sung đánh giá trình độ phát triển hạ tầng của 2 xã Bình Nhâm và Lợi Bình Nhơn trước khi thành lập phường; nhiều số liệu trong Đề án chưa thống nhất, cần được rà soát lại.

Trên cơ sở đó; Vụ chính quyền địa phương kiến nghị TP Tân An tiếp tục đầu tư theo Quy hoạch chung được phê duyệt; đặc biệt là khu vực ngoại thị; có giải pháp giảm nghèo bền vững, duy trì tỷ lệ nghèo dưới 1%.

Cục phát triển đô thị

Cục phát triển đô thị kiến nghị TP Tân An xây dựng chương trình đầu tư nâng cấp hạ tầng cho cấp nước; xử lý rác thải, nước thải…; làm rõ nhiệm vụ chống biến đổi khí hậu (BĐKH) trong chương trình phát triển đô thị của thành phố; đề nghị chỉnh sửa lại tên Đề án phù hợp để trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Quốc hội nhận xét bảng biểu của Đề án trình bày chưa tốt; bản đồ thiếu dấu và chữ ký xác nhận; số liệu diện tích của thành phố trong Đề án không thống nhất với số liệu trong các Quyết định; Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài nguyên môi trường kiến nghị UBND tỉnh Long An và TP Tân An xem xét lại số liệu về thu gom rác thải; sớm xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Bộ Công thương đề nghị bổ sung đánh giá phát triển công nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến môi trường và sự phát triển của đô thị; đánh giá về hạ tầng thương mại.

Hiệp hội các đô thị Việt Nam

Hiệp hội các đô thị Việt Nam đề nghị TP Tân An chú ý hơn về vấn đề phát triển môi trường để thành phố phát triển bền vững. Tổng Hội xây dựng Việt Nam. Cục Hạ tầng kỹ thuật cũng nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ môi trường; chống biến đổi khí hậu rất quan trọng đối với chương trình phát triển đô thị của Tân An. Cục phát triển Nhà ở và thị trường bất động sản kiến nghị làm rõ các giải pháp cụ thể cho 3 tiêu chí chưa đạt; đặc biệt là tiêu chí về nhà ở; xây dựng chương trình phát triển nhà ở tại địa phương.

Ông Phạm Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại Hội nghị thẩm định.

Thay mặt chính quyền địa phương; ông Phạm Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cam kết sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến của Hội đồng thẩm định để sửa chữa; hoàn thiện Đề án.

Kết luận Hội nghị thẩm định

Kết luận Hội nghị thẩm định, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhận xét; Đề án được xây dựng kỹ lưỡng; đáp ứng được yêu cầu đặt ra theo Nghị quyết số 1210; của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; đảm bảo tính pháp lý của Đề án; làm rõ vai trò của TP Tân An; đối với sự phát triển của tỉnh Long An và Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh Long An và TP Tân An; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn thiện Đề án; tiếp tục hoàn thiện các giải pháp khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt; quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ chống BĐKH trong chương trình phát triển đô thị; cân nhắc việc nâng cấp 2 xã lên phường.

Hội đồng thẩm định nhất trí công nhận TP Tân An; đạt tiêu chí đô thị loại II với điểm số trung bình 86,64 điểm.

Một số dự án tiềm năng đã và đang phát triển trong khu tây sài gòn:

Vinatown tân anYoung town tây bắc sài gònThắng lợi central hillGalaxy hải sơnNam long waterpointAn hạ garden, Tấn đồ capital,….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here